Đồng chí Đỗ Trọng Hưng làm Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá XIX tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng làm Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa
Chân dung Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả Phiên họp thứ nhất diễn ra chiều 27/10.

Theo đó, tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII; Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quá trình công tác của đồng chí Đỗ Trọng Hưng: Từ tháng 11/1992 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa).

Tháng 8/1994 - 9/1999: Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Quảng Xương.

Tháng 9/1999 - 12/2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 1/2002 - 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 12/2005 – 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

Tháng 8/2006 – 4/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 5/2009 – 8/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 8/2010 – 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 11/2010 – 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 5/2015 – 7/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tháng 7/2016 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile