Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và ba nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trúng cử và tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Lý lịch tóm tắt của 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ba đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tái đắc cử, gồm:

Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ tháng 9/2016 - 9/2020).
Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ 8/2011 - 2/2015),
Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ tháng 5/2010 – 8/2011).
Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Cũng trong danh sách, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đồng chí Đỗ Đức Duy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (quê Yên Bái) cũng đã trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết sẽ ra mắt và họp Hội nghị lần thứ nhất tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile