Đồng chí Đỗ Đức Duy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tại TP Yên Bái

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX tại đơn vị số 2 thành phố Yên Bái.
Kỳ họp HĐND tỉnh Yên Bái thứ 21: 13 Nghị quyết quan trọng được thông qua 6 người trẻ Yên Bái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 15 đơn vị bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Đức Duy phát biểu trong buổi họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy

Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 1, gồm 8 xã, phường: Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Hợp Minh, Âu Lâu, Tuy Lộc, Giới Phiên, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 2, gồm 7 xã, phường: Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân, Nam Cường, Tân Thịnh, Minh Bảo, Văn Phú, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 3, gồm 13 xã, thị trấn: Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Mỹ Gia, Yên Thành, Xuân Lai, Phúc An, Vũ Linh, Bạch Hà, Vĩnh Kiên, xã Yên Bình, thị trấn Thác Bà, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 4, gồm 11 xã, thị trấn: Hán Đà, Đại Minh, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên, thị trấn Yên Bình, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 5, gồm 12 xã, thị trấn: Vĩnh Lạc, Mường Lai, An Phú, Minh Tiến, Liễu Đô, Yên Thắng, Minh Xuân, Phan Thanh, Tân Lập, Tân Lĩnh, Tô Mậu, thị trấn Yên Thế, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 6, gồm 12 xã: Trúc Lâu, Động Quan, Khánh Hòa, An Lạc, Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Khai Trung, Tân Phượng, Minh Chuẩn, Phúc Lợi, Trung Tâm, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 12 xã, thị trấn: Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, thị trấn Cổ Phúc, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 8, gồm 9 xã: Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Hồng, Vân Hội, Việt Cường, Hưng Khánh, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh, có 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 3 người.

Tại đơn vị bầu cử số 9, gồm 14 xã: Đại Phác, Yên Hợp, Yên Phú, Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, An Thịnh, Nà Hẩu, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Xuân Tầm, Đông An, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 10, gồm 11 xã: Yên Thái, Ngòi A, Mậu Đông, Quang Minh, Đông Cuông, An Bình, Tân Hợp, Lang Thíp, Lâm Giang, Xuân Ái, thị trấn Mậu A, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 11, gồm 13 xã, thị trấn: Đại Lịch, Chấn Thịnh, Bình Thuận, Tân Thịnh, Cát Thịnh, Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm, Đồng Khê, Suối Bu, Suối Giàng, thị trấn Nông trường Trần Phú, thị trấn Sơn Thịnh, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 12, gồm 11 xã, thị trấn: Sơn Lương, Nậm Lành, Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ, Sùng Đô, Nậm Mười, Suối Quyền, An Lương, Nghĩa Sơn, thị trấn Nông trường Liên Sơn, có 7 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 4 người.

Tại đơn vị bầu cử số 13, gồm 14 xã, thị trấn: Nậm Có, Cao Phạ, Púng Luông, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Chế Tạo, Chế Cu Nha, Kim Nọi, Khao Mang, La Pán Tẩn, Mồ Dề, Lao Chải, Hồ Bốn, thị trấn Mù Cang Chải, có 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 3 người.

Đồng chí Đỗ Đức Duy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tại TP Yên Bái
Đoàn công tác kiểm tra danh sách cử tri niêm yết tại tỉnh Yên Bái

Tại đơn vị bầu cử số 14, gồm 12 xã, thị trấn: Hát Lừu, Bản Mù, Bản Công, Hồ Bốn, Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, Làng Nhì, Tà Xi Láng, Phình Hồ, thị trấn Trạm Tấu, có 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 3 người.

Tại đơn vị bầu cử số 15, gồm 14 xã, phường: phường Trung Tâm, phường Tân An, phường Cầu Thia, phường Pú Trạng, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phúc, xã Thạch Lương, xã Thanh Lương, xã Phù Nham, xã Sơn A, xã Phúc Sơn, xã Hạnh Sơn, xã Nghĩa lộ, có 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó số đại biểu được bầu là 3 người.

Theo danh sách bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 xã, phường là Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân, Nam Cường, Tân Thịnh, Minh Bảo, Văn Phú thuộc TP Yên Bái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái - Tạ Văn Long tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tại đơn vị bầu cử số 4 gồm 11 xã thị trấn của huyện Yên Bình là: Hán Đà, Đại Minh, Thịnh Hưng, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên, thị trấn Yên Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tại đơn vị bầu cử số 10 gồm 11 xã, thị trấn của huyện Văn Yên là Yên Thái, Ngòi A, Mậu Đông, Quang Minh, Đông Cuông, Tân Hợp, Lang Thip, Lâm Giang, Xuân Ái, thị trấn Mậu A.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile