Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 1/10/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.
Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Tin tức tuần qua: Hà Nội có tân Phó Bí thư Thành ủy Chân dung tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh
Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Quyết định nêu rõ: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile