Đồng chí Bùi Văn Cường tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

TTTĐ - Sáng 21/7, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Hôm nay, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, bầu Chủ nhiệm các Ủy ban Nguyện phụng sự lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Theo đó, với tổng số 478/478 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,79% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh

Với tổng số 475/475 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,19% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XV.

Cụ thể các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV:

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

Đồng chí Lê Thị Nga giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

Đồng chí Vũ Hồng Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

Đồng chí Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

Đồng chí Lê Tấn Tới giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội;

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội;

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

Đồng chí Lê Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

Đồng chí Vũ Hải Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Bên cạnh đó, với 471/471 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Dương Thanh Bình đang đảm nhiệm) sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV phân công.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile