Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND thành phố

Sáng 17/12, Đảng đoàn HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh chỉ đạo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công Đại biểu HĐND đề nghị thành phố đa dạng hóa công tác truyền thông HĐND TP Hà Nội cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong mọi hoạt động

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ; bám sát quy chế hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và yêu cầu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND TP chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa nhiệm vụ năm, gồm 273 nội dung, tăng 8,3% so với năm 2018, tăng 56,9% so với năm 2017. Nổi bật phải kể đến là công tác chỉ đạo phối hợp xây dựng Đề án quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị trình Quốc hội thông qua; tổ chức thành công 4 kỳ họp HĐND TP, ban hành tổng số 44 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Đảng đoàn cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công 3 phiên giải trình của Thường trực HĐND (tăng 1 phiên so với năm 2018); 77 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng (tăng 11 cuộc so với năm 2018); 90 cuộc tiếp xúc cử tri…

Đảng đoàn và Thường trực HĐND TP đã tham gia cho ý kiến đối với 294 nội dung (tăng gấp đôi so với năm 2018) phục vụ các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và trả lời đề nghị của UBND TP.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng đoàn HĐND TP là một tập thể luôn đoàn kết, thống nhất cao; nghiêm túc chỉ đạo thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra liên quan đến trách nhiệm của đơn vị qua kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và kiểm điểm Đảng đoàn năm 2018.

doi moi va nang cao hon nua chat luong hoat dong cua hdnd thanh pho
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nỗ lực hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Dự báo tình hình tiếp tục có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; khối lượng công việc đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP là rất lớn, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó vai trò HĐND các cấp.

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khắc phục hạn chế trong báo cáo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP trong năm tới cần lãnh đạo đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND TP, tập trung vào việc tổ chức các kỳ họp, các phiên chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp.

Cùng với đó, Đảng đoàn HĐND TP cần tiếp tục chú trọng theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, thực hiện tái giám sát, tái chất vấn với phương châm “theo đến cùng” các vấn đề dân sinh bức xúc như: môi trường, nước sạch, rác thải, các công trình trọng điểm, năng lực quản trị, quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cử tri...

Đảng, đoàn HĐND TP cũng cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp có hiệu quả với Đoàn ĐBQH TP, Ban cán sự Đảng UBND TP, Uỷ ban MTTQ TP, các ban Đảng Thành ủy… để triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; bám sát, đôn đốc thực hiện Luật Thủ đô và việc sửa đổi Luật Thủ đô, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ hơn.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phong cách lãnh đạo. Mỗi cá nhân đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn HĐND TP cần nêu gương và nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc hơn nữa.

Thường trực HĐND TP và các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP tiếp tục khẳng định tư duy sắc bén, năng lực, ý chí, bản lĩnh chính trị, phát huy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, có những đề xuất, đóng góp hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền TP, nhất là đối với những việc mới, việc khó.

Cùng với đó, mỗi đồng chí phải bám sát địa bàn và nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri…

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile