Doanh thu PVN đạt hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày

Trong 9 tháng năm 2019, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.
Giá dầu giảm sâu, doanh thu của PVN vẫn vượt kế hoạch Chủ tịch HĐQT Lọc hoá dầu Bình Sơn làm Phó Tổng giám đốc PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 với nhiều thông tin tích cực.

doanh thu pvn dat hon 2000 ty dong moi ngay
Trụ sở Tập đoàn PVN.

Theo đó, sản xuất đạm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN trong 9 tháng năm 2019 như tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn PVN tháng 9 năm 2019 ước đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9; tính chung 9 tháng ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN tháng 9 năm 2019 ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch tháng 9; tính chung 9 tháng ước đạt 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt11,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 89% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 9/2019, PVN có 4 đơn vị là Rusvietpetro, PTSC, PV GAS, PVTrans đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

Năm 2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế với công ty mẹ - PVN năm 2019 lần lượt là 127.962 tỷ đồng và 19.918 tỷ đồng. Chỉ tiêu được đề ra theo phương án giá dầu thô là 65 USD một thùng và không bao gồm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động bao tiêu, phân phối sản phẩm của nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Bên cạnh đó, Công ty mẹ - PVN cũng được giao các khoản nộp ngân sách Nhà nước 19.422 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 27.658 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 5,43%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile