Doanh nghiệp lạc quan hơn về tình hình kinh doanh

Có 85,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định trong quý 2/2021 so với quý 1/2021.
Doanh nghiệp ngồi nhà vay tiền ngân hàng Doanh nghiệp tốn hơn 63 triệu đồng mỗi lần làm thủ tục môi trường

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2021 của Tổng cục Thống kê cho thấy, có 68,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2021 tốt hơn và ổn định so với quý 4/2020.

Trong đó, có 29,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn; 39% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định; có 31,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn so với quý 4/2020.

Doanh nghiệp lạc quan hơn về tình hình kinh doanh
Ảnh minh họa

Dự kiến quý 2/2021 so với quý 1/2021, có 85,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định. Trong đó, 51% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 34,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định; có 14,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn so với quý 1/2021.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 86,2% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 2/2021 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 1/2021; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 84,8% và 83,4%.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý 1/2021, có 55,1% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 49,5% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 33,1% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 27,1% số doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, có 27% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 26,6% số doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 23,9% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao; 21,3% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; 21,2% số doanh nghiệp cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu.

Về đơn đặt hàng, theo kết quả điều tra, có 27,8% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý 1/2021 cao hơn quý 4/2020; 41,7% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 30,5% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng quý 2/2021 so với quý 1/2021, có 47,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 13,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 39,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý 1/2021 so với quý 4/2020, có 25,3% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 45,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 29,4% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý 2/2021 so với quý 1/2021, có 37,5% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 15% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 47,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile