Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 29 tỷ USD

Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 10 tháng năm 2020 thặng dư 28,92 tỷ USD.
Doanh nghiệp lớn mong muốn Chính phủ làm gì sau khủng hoảng Chính phủ liêm chính, cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 10/2020 đạt 51,58 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 27,26 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước (tương ứng tăng 96 triệu USD); nhập khẩu đạt 24,32 tỷ USD, tăng 0,5% (tương ứng tăng 116 triệu USD).

Trong 10 tháng/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 440,09 tỷ USD, tăng 2,7% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 229,79 tỷ USD, tăng 5%, tương ứng tăng 10,85 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 210,3 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3%, tương ứng tăng 661 triệu USD.

Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 29 tỷ USD
Ảnh minh họa

Cũng trong tháng 10/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,94 tỷ USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 10 tháng năm 2020 đạt thặng dư gần 19,5 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2020 đạt 35,78 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng năm 2020 đạt 295,86 tỷ USD, tăng 7,4%, tương ứng tăng 20,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 19,97 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 10 tháng năm 2020 lên 162,39 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2020 đạt 15,81 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 10 tháng năm 2020 đạt 133,47 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2020 có mức thặng dư trị giá 4,17tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2020, khối này xuất siêu 28,92 tỷ USD.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile