Doanh nghiệp chuyển sàn từ HOSE sang HNX không cần xét lại hồ sơ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các đẩy nhanh xử lý chuyển cổ phiếu từ HOSE sang HNX để sớm giảm tải nghẽn giao dịch cho thị trường.
“Soi” nợ xấu của ngân hàng MSB trước ngày giao dịch trên sàn HOSE Cổ phiếu lên sàn HOSE: Ngân hàng ACB từng dính nhiều “phốt” về thuế

Ngày 3/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Theo đó, các doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông gửi cho các Sở giao dịch.

Doanh nghiệp chuyển sàn từ HOSE sang HNX không cần xét lại hồ sơ
Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

HOSE và HNX phối hợp trong việc giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HOSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HOSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu HNX, HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ chế này được áp dụng từ ngày 3/3/2021. Cơ quan này sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HOSE.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile