Doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo đơn hàng sẽ tăng trong trong quý cuối năm

Có tới 82,3% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo sẽ tăng và giữ ổn định số lượng đơn đặt hàng trong quý cuối năm 2020.
Doanh nghiệp thủy sản giảm 35-50% đơn hàng vì Covid-19 Bộ Công Thương nói về vụ Big C dừng các đơn hàng may mặc Việt Nam

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành xây dựng quý III, dự báo quý IV/2020.

Được biết, đây là cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 doanh nghiệp (DN) được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng số DN thực tế trả lời trong kỳ điều tra quý III/2020 đạt gần 90%.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo đơn hàng sẽ tăng trong trong quý cuối năm
Ảnh minh họa. Ảnh: IT.

Kết quả điều tra cho thấy, về đơn đặt hàng, có 69,4% số DN dự báo số lượng đơn hàng mới quý III/2020 tăng và giữ ổn định so với quý II/2020 (trong đó 30,9% DN khẳng định tăng và 38,5% giữ ổn định), có 30,6% DN dự báo số lượng đơn hàng mới giảm.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng của các DN ngành chế biến, chế tạo quý IV/2020 so với quý III/2020 khả quan hơn với 82,3% DN dự báo tăng và giữ ổn định (43,2% DN dự báo tăng và 39,1% DN dự báo giữ ổn định), trong khi đó có 17,7% DN dự báo khối lượng sản xuất giảm.

Theo loại hình doanh nghiệp, số lượng đơn đặt hàng quý III/2020 so với quý II/2020 của khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt cao nhất với 71,9% DN khẳng định tăng và giữ ổn định (34,8% DN tăng và 37,1% giữ ổn định); khu vực DN nhà nước với 70,5% (27,7% DN tăng và 42,8% giữ ổn định) và khu vực DN ngoài nhà nước với 68,3% (29,5% DN tăng và 38,8% DN giữ ổn định).

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý IV/2020 tăng so quý III/2020 lần lượt gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 60,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 57,1%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế 50,7%; sản xuất thuốc lá 50%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 43,8%...

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, kết quả điều tra cho thấy, có 67,4% DN khẳng định số lượng đơn hàng xuất khẩu (XK) mới quý III/2020 tăng và giữ ổn định so với quý II/2020 (26,5% DN dự báo tăng và 40,9% DN dự báo giữ ổn định), trong khi tỷ lệ DN trả lời có đơn hàng XK mới giảm là 32,6%.

Quý IV/2020 so với quý III/2020 có 79,6% DN dự báo số lượng đơn hàng XK mới tăng và giữ ổn định (trong đó 35,6% dự báo tăng và 44% giữ ổn định), có 20,4% DN dự báo giảm.

Theo loại hình doanh nghiệp, khu vực DN FDI có tỷ lệ dự báo đơn hàng xuất khẩu mới quý III/2020 so với quý II/2020 tăng và giữ ổn định cao nhất với 71% (trong đó 30,8% DN dự báo tăng và 40,2% giữ ổn định); khu vực DN ngoài nhà nước với 64,5% (23,2% dự báo tăng và 41,3% giữ ổn định); khu vực DN nhà nước với 62,8% (21,4% dự báo tăng và 41,4% giữ ổn định).

Dự báo về đơn hàng xuất khẩu quý IV/2020 so với quý III/2020 khu vực DN nhà nước có tỷ lệ dự báo khả quan nhất với 85,8% DN dự báo tăng và giữ ổn định; khu vực DN FDI 82,2% và khu vực DN ngoài nhà nước với tỷ lệ 76,7%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile