Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội có tân Bí thư

Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội khoá XXIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa được tổ chức.
Thành đoàn Hà Nội mang Tết yêu thương đến với trẻ thiệt thòi Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đóng góp hơn 500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Luân chuyển về cơ sở: Loại bỏ yếu tố "thân quen" để rèn cán bộ trẻ

Tại hội nghị, 9 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội khoá XXIX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 5 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Thành đoàn khóa XXIX.

Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn
Các vị đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí được kiện toàn vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Theo đó, đồng chí Phạm Ngọc Trâm, Chuyên viên Văn phòng Thành đoàn Hà Nội được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn khóa XXIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hai đồng chí Nguyễn Quang Chương, Bí thư Chi đoàn Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Nguyễn Mai Anh, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn  Hà Nội khoá XXIX
Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan Thành đoàn Hà Nội khoá XXIX

Trước đó, Đại hội Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2021; Xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2023
Đại hội Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2023

Đại hội đã phát huy tính dân chủ bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 4 đồng chí, là những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho đoàn viên trong Chi đoàn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Mai Anh, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile