Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến:

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Hà Nội vững bước đi lên

Năm 2020 ghi dấu bởi nhiều sự kiện trọng đại và những biến động đi vào lịch sử đối với Thủ đô Hà Nội và cả nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (TP) lần thứ XVII đã mở ra một giai đoạn mới; Hà Nội quyết tâm lan tỏa phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đón bắt thời cơ, khắc chế khó khăn, vững vàng vượt qua thách thức đi lên, tạo bước bứt phá xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Xuân về Hà Nội trọn niềm vui! Hà Nội “vượt bão” tạo bứt phá Thủ đô vững bước trên đường Vinh Quang

Trước thềm năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dành thời gian chia sẻ với độc giả báo Tuổi trẻ Thủ đô về những quyết tâm, đổi mới của TP trong năm 2021 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Hà Nội vững bước đi lên
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô

- Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực, năm 2020 với nhiều biến động của thiên tai, dịch bệnh, đặt ra cho TP Hà Nội nhiều thách thức. Vượt qua khó khăn, Hà Nội đã vươn lên hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật của TP trong năm qua?

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Năm 2020, mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 song cơ bản Hà Nội đã đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, với những kết quả nổi bật.

Thứ nhất: TP đã lãnh đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP được đánh giá là rất quyết liệt, chủ động, bài bản với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút cả hệ thống chính trị từ TP đến tổ dân phố, các lực lượng và Nhân dân tham gia. Do đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP bước đầu được kiểm soát, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch của cả nước. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 tăng 3,98% so với năm 2019 và gấp gần 1,4 lần bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách đạt 102,2% dự toán, tăng gần 6% so với thực hiện năm 2019. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ hai: Thành ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công thực chất đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở Đảng; 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Đảm bảo mục đích, yêu cầu, các quy tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; Đúng tiến độ trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đại hội XVII Đảng bộ TP là Đại hội được Trung ương và các tỉnh, TP đánh giá cao, xứng đáng là Đại hội của Đảng bộ Thủ đô, Đảng bộ mẫu mực của cả nước.

Ngay sau đại hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành quy chế làm việc, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác toàn khóa và 10 chương trình toàn diện trên các lĩnh vực… với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp, ngành tích cực bắt tay ngay vào triển khai Nghị quyết đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, tạo nên một khí thế rất sôi nổi.

Thứ ba: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô đã được Hà Nội tổ chức ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch.

Cùng với thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Những kết quả nổi bật trên đã tạo nên dấu ấn đặc biệt của Hà Nội trong năm 2020.

- Những kết quả đạt được đã khẳng định sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và cấp ủy các cấp. Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội thời gian qua?

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Trong năm qua, Thành ủy và các cấp ủy Đảng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh; Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tăng cường dân chủ, sâu sát cơ sở; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; Chỉ đạo quyết liệt, khoa học, kịp thời, linh hoạt, vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm; Định hướng chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc một cách kịp thời.

Quá trình triển khai các chủ trương lớn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đều bàn bạc, phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng, không nóng vội, chủ quan. Đối với những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, việc có tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng đều được tổ chức triển khai thực hiện bài bản, tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, có lộ trình, phương thức, bước đi phù hợp. Thành ủy thường xuyên chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, vừa phù hợp với quy định mới của Trung ương, vừa phù hợp tình hình thực tiễn của TP. Ngay sau Đại hội XVII Đảng bộ TP đã ban hành quy chế làm việc, đồng thời chỉ đạo ban hành các quy chế, quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thực hiện từ TP đến cơ sở.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP luôn coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; Chủ động dự báo, đánh giá, phân tích những vấn đề, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động; Xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách. Điển hình, Hà Nội là một trong các địa phương đầu tiên ban hành Chỉ thị số 31 ngày 3/4/2020 về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Điểm nổi bật nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng là đã khơi dậy được sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng trong Đảng và trong xã hội; Sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện và triển khai nhiệm vụ.

Bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế, quyết tâm mới

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã ban hành 10 chương trình công tác lớn. Xin đồng chí cho biết, tầm quan trọng của 10 chương trình công tác đối với Hà Nội trong giai đoạn tới?

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Thành ủy đã xây dựng 10 chương trình công tác. Trong đó, ngoài các chương trình kế thừa từ các chương trình công tác của khóa trước, Thành ủy đã xây dựng 3 chương trình mới: Về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Về chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đô thị; Về bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi cho người dân Thủ đô. Mỗi chương trình tập trung vào các khía cạnh khác nhau, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự phát triển bền vững của TP và nâng cao đời sống của người dân. 10 chương trình này không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn giải quyết các vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của Đảng bộ TP trong những giai đoạn tiếp theo.

Ngoài 10 chương trình nêu trên, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể, Thành ủy sẽ chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án theo từng lĩnh vực; Tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, đột phá, khâu yếu, việc khó để triển khai thực hiện.

- Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Quyết tâm của Hà Nội đã được thể hiện rõ trong chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị để lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tinh thần đó trong cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với Đảng bộ TP, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành ủy đã xác định 4 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhóm nhiệm vụ thường xuyên thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đặt nền móng để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; Từng bước triển khai 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của TP, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thành ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thực hiện “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội” với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị TP Hà Nội (đô thị đặc biệt) theo hướng đô thị thông minh, phù hợp với xu hướng phát triển và quản lý thế hệ mới. Trong đó, TP tập trung vào mô hình tổ chức chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn) theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, phục vụ tốt các nhu cầu chính đáng của Nhân dân, đảm bảo thực sự “Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Chặng đường trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, Hà Nội đang bước vào nhiệm kỳ mới tràn đầy khí thế và quyết tâm mới.

Thế hệ trẻ Thủ đô tiếp bước cha, ông, giữ vững ngọn cờ đầu phong trào thanh niên cả nước

- Trong năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã đóng góp tích cực xây dựng Đảng và phát triển Thủ đô với nhiều chương trình, hành động thiết thực, hiệu quả. Trước thềm năm mới, đồng chí có chỉ đạo, mong muốn gì tới thế hệ trẻ của Thủ đô?

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Thời gian qua, tuổi trẻ Thủ đô đã rất tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hội nhập của Thủ đô và đất nước. Nhiều phong trào đã trở thành “thương hiệu” của tuổi trẻ Thủ đô, điển hình như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, khởi nghiệp sáng tạo… Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về khởi nghiệp; Phối hợp xây dựng các không gian khởi nghiệp cho thanh niên; Kết nối giữa các dự án khởi nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên TP đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô các hoạt động của đoàn thanh niên các cấp; Hướng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tập trung vào việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; Kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh của TP.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Thủ đô trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP; Xây dựng lý tưởng, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; Đồng thời cổ vũ, động viên, thanh niên Thủ đô tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, gia đình và xã hội, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Thủ đô, Thành ủy mong muốn, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định được vị thế trong phong trào thanh niên Hà Nội và cả nước; Thực hiện tốt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ qua thực tiễn cơ sở, thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên ưu tú, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vượt qua khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và chính quyền các cấp; Lãnh đạo tuổi trẻ Thủ đô phải đi đầu trong thực hiện tốt hai Bộ quy tắc ứng xử của người Hà Nội, gắn với việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của Thủ đô; Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống quý báu của tuổi trẻ Thủ đô, từ phong trào “Ba sẵn sàng”; “Chiếc gậy Trường Sơn”, Đoàn Thanh niên, thủ lĩnh xứng đáng của tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục có nhiều chương trình đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy!

Mai Luyến (Thực hiện)
Xem phiên bản mobile