Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Chiều 26/1, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc tại đoàn, thảo luận các dự thảo Văn kiện của Đại hội XIII.
Hôm nay (26/1), khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Lòng dân - ý Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo báo cáo chính trị
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tại phiên khai mạc Đại hội
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tại phiên khai mạc Đại hội

Tại buổi thảo luận, đã có 12 ý kiến phát biểu thể hiện sự đồng tình và đánh giá rất cao báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVI về các văn kiện trình Đại hội của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày tại Đại hội. Nội dung báo cáo vừa sát thực tiễn, văn phong giản dị, dễ hiểu và có tầm khái quát, tầm tư tưởng rất cao.

Các ý kiến đánh giá, đây là sự thể hiện quyết tâm, chắt lọc qua nhiều lần tổ chức, lấy ý kiến trong suốt hơn 2 năm qua; Là sản phẩm kết tinh trí thuệ của toàn Đảng, toàn dân; Thể hiện rõ “ý Đảng, lòng dân”.

Các ý kiến phát biểu đóng góp, làm rõ, minh họa thêm những thành tựu, kết quả mà đất nước chúng ta đã đạt được; Đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm vào các khâu đột phá cho giai đoạn phát triển sắp tới; …

Các đại biểu cũng phân tích các phần giải pháp kiến nghị với Trung ương cần xem xét, bổ sung đảm bảo đủ mạnh đối với 2 giải pháp là hoàn thiện đồng bộ thể chế để giúp thúc đẩy và kiến tạo phát triển; Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục đào tạo...

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động