Dính án phạt vì mua cổ phiếu công ty 'họ' Sông Đà

Vi phạm về báo cáo giao dịch cổ phiếu Công ty Sông Đà Hà Nội và Công ty Sông Đà 12, 2 cá nhân dính án phạt tiền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Hai doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm lĩnh vực chứng khoán Hai cá nhân bị xử phạt vi phạm chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 822/QĐ-XPVPHC và số 823/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Đức Thắng, ông Phạm Ngọc Cõi.

Theo đó, ông Đỗ Đức Thắng (địa chỉ: Lk8-29 Khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) bị phạt tiền 55.000.000 đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 20/12/2017, ông Đỗ Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà Hà Nội (mã CK: ASD) đã mua 168.000 cổ phiếu ASD nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

dinh an phat vi mua co phieu cong ty ho song da
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Cõi (địa chỉ: Nhà 61, tổ 9, thị trấn Đông Anh, Hà Nội) bị phạt tiền 62.500.000 đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Từ ngày 6/12/2017 đến ngày 8/12/2017, ông Phạm Ngọc Cõi đã mua 83.500 cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 12 (mã CK: S12), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 203.200 cổ phiếu S12 (chiếm tỷ lệ: 4,06%) lên 286.700 cổ phiếu S12 (chiếm tỷ lệ: 5,73%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Sông Đà 12. Tuy nhiên, ông Cõi không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ông Cõi còn bị phạt 30.000.000 đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 11/12/2017, ông Cõi mua 18.000 và bán 3.000 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 286.700 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 5,73%) lên 301.700 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 6,03%). Ngày 29/1/2018, ông Cõi mua 9.900 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 347.300 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 6,95%) lên 357.200 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 7,14%). Ngày 21/12/2018, ông bán 65.100 cổ phiếu S12, làm giảm số lượng từ 365.100 cổ phiếu S12 (7,30%) xuống 300.000 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 6%). Ngày 16/11/2018, ông Cõi tiếp tục bán 21.000 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 410.100 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 8,20%) xuống 389.100 cổ phiếu S12 (tỷ lệ: 7,78%). Tuy nhiên, ông Cõi không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile