Luật sư tư vấn:

Điều kiện thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Cần những điều kiện gì để một Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật?
Điều kiện để thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi đang muốn thành lập một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xin luật sư tư vấn giúp chúng tôi các điều kiện cần thiết để trung tâm có thể hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn:

Với câu hỏi trên, Luật sư Văn phòng Luật Minh Khuê đưa ra ý kiến như sau:

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là hoạt động bắt buộc đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành hoặc nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo các ngành, nghề phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng và được tổ chức theo hình thức trường công lập, trường tư thục, và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

dieu kien thanh lap to chuc kiem dinh chat luong giao duc nghe nghiep
Điều kiện thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được thành lập khi có đề án đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 66 Luật Giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

b) Có đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có thể do nhà nước thành lập, do cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài thành lập. Điều kiện cụ thể đối với mỗi đối tương thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp (Điều 4 và điều 6 Nghị định 49/2018/NĐ-CP về kiểm nghiệm chất lượng nghề nghiệp.

+ Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ N​gười trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sau:Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp; Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

+ Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định

+ Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài

+ Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

+ Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu: Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp, Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

+ Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định

+ Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

+ Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng nghề nghiệp

Thẩm quyền: Bộ trưởng bộ Lao động - Thương Binh xã hội

Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định

+ Bản sao Quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

+ Tài liệu về người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định: Quyết định bổ nhiệm người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và bản sao thẻ kiểm định viên

+ Tài liệu về kiểm định viên của tổ chức kiểm định: Bản sao thẻ kiểm định viên; bản sao các hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ký kết giữa tổ chức kiểm định và kiểm định viên

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà nếu là nhà của đơn vị sự nghiệp theo quyết định thành lập hoặc thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh hoặc bản sao hợp đồng thuê nhà hoặc thuê đất đối với trường hợp tổ chức kiểm định thuê trụ sở

+ Bản kê diện tích phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ Địa chỉ trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định

Thời gian cấp : Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

An Khê (t/h)
Xem phiên bản mobile