Diện tích đất tối thiểu bao nhiêu m2 thì được làm sổ đỏ?

Với diện tích đất không quá lớn, được chuyển cho nhiều người thừa kế, bạn đọc đặt câu hỏi liệu với diện tích tối thiểu là bao nhiêu có thể làm sổ đỏ riêng?
Cấp số đỏ trên "mặt nước", chuyện lạ ở Hải Dương

Câu hỏi:

Bố mẹ tôi có để lại cho 3 anh em tôi mảnh đất gần 110m2, là đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên anh em tôi muốn chia và làm sổ riêng. Vậy xin hỏi luật sư nếu chia đều mỗi người trên 30m2 đất có thể làm sổ không?

Luật sư tư vấn:

Để 3 anh em bạn có thể nhận đất bố mẹ để lại, cần đáp ứng các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

dien tich dat toi thieu bao nhieu m2 thi duoc lam so do
Quy định về diện tích đất tối thiểu bao nhiêu m2 thì được làm sổ đỏ. Ảnh minh họa

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.".

Về diện tích tối thiểu để tách thửa được quy định trong quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, điều kiện để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định như sau:

- Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành.

- Thứ hai, thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu có đủ điện kiện cấp sổ đỏ.

Bạn cần so với quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi mình đang sinh sống để được biết số diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ.

An Khê
Xem phiên bản mobile