Điện mặt trời mái nhà dư thừa được hòa lưới nhưng... không có tiền

Người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hòa lưới hệ thống điện quốc gia và bán sản lượng dư với giá 0 đồng.
Nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện của điện mặt trời, điện gió Bộ trưởng Bộ Công thương nói về chính sách phát triển điện mặt trời

Bộ Công thương vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo, điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia.

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ được sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, bao gồm cả việc không bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVn). Điều này có nghĩa không có đầu tư kinh doanh điện, không cho phép hoạt động kinh doanh mua bán điện.

Dự thảo cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện.

Điện mặt trời mái nhà dư thừa được hòa lưới nhưng... không có tiền
Ảnh minh họa.

Trường hợp, các đơn vị lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì Nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng, nghĩa là đơn vị không được thanh toán, đổi lại Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân được bám và liên kết với lưới điện quốc gia, đảm bảo hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành ổn định.

Theo Bộ Công thương, việc này sẽ tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần tính toán nhu cầu công suất lắp đặt phù hợp, hạn chế tối đa điện dư thừa phát lên lưới, do sẽ không được thanh toán.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sản lượng điện dư vào lưới điện quốc gia thì phải tự đầu tư lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống điện.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu, công suất điện mặt trời mái nhà của mỗi tổ chức, cá nhân phải phù hợp với phụ tải hiện có tại thời điểm đăng ký phát triển. Quy định này áp dụng với điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước.

Đối với điện mặt trời mái nhà không liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, dự thảo nêu rõ các tổ chức, cá nhân khi phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ được sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, đồng thời phải bảo đảm nguồn phát điện và phụ tải không liên kết với lưới điện quốc gia.

Hậu Lộc
Phiên bản di động