Điện Biên duy trì cấp độ phòng, chống dịch Covid-19

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020, tỉnh Điện Biên thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn rất lớn. UBND tỉnh Điện Biên vừa có Văn bản số 1081/UBND-KGVX ngày 16/4 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.      
Từ biên giới đồng lòng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Điện Biên triển khai hỗ trợ tín dụng cho khách hàng vượt khó mùa dịch Covid-19 Từ 16/4, sẽ đến tận nhà để trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội
dien bien duy tri cap do phong chong dich covid 19
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khu vực Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh và khu vực Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ đồng loạt đóng cửa.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, các Bộ, Ngành Trung ương, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, các Sở, ngành của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thự hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản số 841/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức đến công sở làm việc bình thường; khuyến khích các cơ quan, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà qua môi trường mạng, các giao dịch hành chính công qua mạng; không được phép chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chuwca năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở phòng, chống dịch bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo quy định; tăng cường truyền thông, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng để nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, xem nhẹ công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh để kiểm soát dịch bệnh. Trường hợp người đi vào địa bàn tỉnh mà qua khai báo y tế có lịch sử đi lại, tiếp xúc không đi qua 12 tỉnh có nguy cơ cao và không tiếp xúc với các đối tượng F0, F1 thì các chốt kiểm dịch không cần phải gửi danh sách về các huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế, các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 841/UBND-KGVX ngày 27/3/2020, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mai Khôi
Xem phiên bản mobile