Điểm mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều điểm mới quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo.
Ông Đỗ Đức Duy được 100% tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa mới Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung 6 vấn đề chính Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Đức Duy đã có phân tích những điểm mới về Chủ đề và nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2020.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 24/9/2020.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay: "Trong chủ đề của Đại hội, Yên Bái khẳng định "Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Chúng tôi đưa thêm thành tố đổi mới, sáng tạo. Tiếp nữa điểm mới là phát triển nhanh, bền vững thì nhiều nhiệm kỳ đã có việc này, tuy nhiên lại thêm nội dung "theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương mà có lợi thế về tài nguyên đất, tài nguyên rừng và mang trọng trách giữ tài nguyên đất, tài nguyên nước... không chỉ cho Yên Bái mà cho cả Hà Nội và vùng Đồng bằng Bắc Bộ".

Đồng chí Đỗ Đức Duy cho biết thêm, "Yếu tố "hài hòa" là hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Cho nên Yên Bái không thể đưa ra tăng trưởng bằng mọi giá mà khi khai thác tài nguyên khoáng sản thì phải chế biến sâu, tiết kiệm tài nguyên rừng, nước, đất... mà đảm bảo hài hòa".

Điểm mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Đỗ Đức Duy bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

"Về yếu tố bản sắc trong chủ đề, Yên Bái có hơn 30 dân tộc anh em, trong đó bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số rất đặc sắc như dân tộc Tày, H' Mông, Dao, Thái... chúng tôi luôn đặt vấn đề "Tới Yên Bái là tới Tây Bắc", phát triển Yên Bái phải giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, cho nên những năm gần đây, chúng tôi phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa" - đồng chí Đỗ Đức Duy nói.

Tỉnh Yên Bái đã trình UNESCO vinh danh nghệ thuật "xòe Thái" là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến năm 2021 UNESCO sẽ xem xét. Tới đây, Yên Bái sẽ ban hành cụm chỉ tiêu xây dựng và phát triển người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phân tích, "Điểm mới nhất của chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là đưa thêm chỉ số hạnh phúc. Điểm nữa là, việc phát triển Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Trước đây, chúng tôi sử dụng từ "phấn đấu", nhưng ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thay bằng từ "quyết tâm" phát triển Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, hướng tới là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào năm 2030".

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIX cũng có đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh như các Báo cáo Chính trị những nhiệm kỳ vừa qua, còn điểm mới ở phần phương hướng phát triển ở 5 vấn đề trọng yếu mà gắn với chủ đề của Đại hội.

Những phương hướng như "khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái; tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để đi trước một bước tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.
Yên Bái phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở đó Tỉnh ủy Yên Bái đưa ra các mục tiêu phát triển, bộ chỉ tiêu chủ yếu và từ đó xác định đâu là khâu đột phát với 3 đột phát dựa trên 3 đột phá của Trung ương. Cụ thể, đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực được cụ thể hóa phù hợp với tỉnh Yên Bái. Chẳng hạn, đột phá về nhân lực, Yên Bái phải trú trọng một mặt là nhân lực chất lượng cao, một mặt trú trọng về nhân lực trong khu vực nông thôn, đội ngũ lãnh đạo cấp cơ sở phải được đổi mới.

Báo cáo chính trị Đại hội lần này cũng đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới.

Chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phât triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile