'Điểm mặt' nhiều doanh nghiệp Nhà nước dính sai phạm đất đai, mất an toàn tài chính

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều doanh nghiệp Nhà nước sử dụng đất sai mục đích, thậm chí nhiều công ty thuộc diện giám sát đặc biệt do có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Doanh nghiệp đóng cửa vẫn tăng cao Doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo đơn hàng sẽ tăng trong trong quý cuối năm

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm về sử dụng vốn, đất đai, đầu tư kém hiệu quả của các tổng công ty, công ty có vốn sở hữu của Nhà nước.

Theo đó, qua quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số tổng công ty, công ty Nhà nước có nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp.

'Điểm mặt' nhiều doanh nghiệp Nhà nước dính sai phạm đất đai, mất an toàn tài chính
Nhiều công ty con của UDIC mất an toàn tài chính. Ảnh: Báo Đấu Thầu

Cụ thể, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOIL Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi lớn. Cụ thể, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư có số nợ khó đòi lên tới 643,3 tỷ đồng; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) là 214,4 tỷ đồng; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn là 17,4 tỷ đồng.

Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước cũng phát hiện tình trạng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh nhưng không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp cũng xuất hiện tại một số đơn vị.

Cụ thể, cổ tức, lợi nhuận được chia cho PVPower - công ty mẹ chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư trong năm 2019, nhưng doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư, tương ứng 20,2 tỷ đồng. Tương tự, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - công ty mẹ đầu tư vào một công ty con và 5 công ty liên doanh ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Bên cạnh đó, nhiều công ty con của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) gồm: PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP , PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định chưa thể bảo toàn vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đặc biệt, nhiều công ty con của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) được Kiểm toán Nhà nước đưa vào diện giám sát đặc biệt vì có dấu hiệu mất an toàn về tài chính cần phải được các cơ quan có thẩm quyền theo dõi và chấn chỉnh gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý BĐS UDIC, Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile