Dịch tả lợn châu Phi quét qua 900 hộ gia đình ở Yên Bái

Hiện toàn tỉnh Yên Bái xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở 900 hộ gia đình, mới đây, phát sinh thêm xã mới là xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Sẽ có hướng dẫn mới trong phòng chống Dịch tả lợn châu Phi Phát sinh thêm gần 1 tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi ở Yên Bái

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, bệnh dịch tả lợn Châu Phi phát sinh thêm xã mới là xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Theo thống kê, trước 09/7/2019 dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 900 hộ ở 135 thôn, bản, tổ của 64 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị xã, thành phố (Trong đó: Văn Chấn 08 xã/thị trấn; Nghĩa Lộ 5 xã/phường; Trấn Yên 11 xã/thị trấn; Trạm Tấu 09 xã; Lục Yên 09 xã; Yên Bình 04 xã; Văn Yên 08 xã; thành phố Yên Bái 08 xã/phường; Mù Cang Chải 01 xã). Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy 5.382 con trọng lượng 248.676 kg.

Tính đến ngày 02/7/2019 đã có 08 xã, phường/thị trấn đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh (Cụ thể: thị trấn Nông trường Trấn Phú - huyện Văn Chấn; xã Yên Thành - huyện Yên Bình; xã Liễu Đô - huyện Lục Yên; xã Yên Hưng, Xuân Tầm, Mỏ Vàng - huyện Văn Yên; Phường Minh Tân - thành phố Yên Bái và Thị trấn Cổ Phúc - Huyện Trấn).

Về công tác phòng, chống dịch bệnh: Lũy kế đến ngày 08/7/2019 toàn tỉnh đã cấp 7.380 lít sát trùng, 04 máy kích điện tiêu hủy lợn, 07 máy phun động cơ phục vụ cho công tác tiêu hủy lợn và tiêu độc khử trùng tại vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch.

Các địa phương đã sử dụng hơn 21.710 kg vôi để thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường ngăn chặn sự lây nhiễm.

Tổ chức lấy 170 mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và Chi cục Thú y Vùng I xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 131/170 mẫu (+) với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Toàn tỉnh Yên Bái đã thành lập 58 chốt kiểm soát dịch bệnh: Quốc lộ 05 chốt (thành phố Yên Bái 02 chốt, Mù Cang Chải 02 chốt, Trấn Yên 01 chốt); Tỉnh lộ 08 chốt (Mù Cang Chải 01 chốt, Trạm Tấu 01 chốt, Trấn Yên 02 chốt, Văn Chấn 01 chốt, Yên Bình 01 chốt, Văn Yên 01, Lục Yên 01 chốt) và 45 chốt tại các xã của huyện (Trạm Tấu 12 chốt, Văn Chấn 01 chốt, Yên Bình 09 chốt, Trấn Yên 07 chốt, thành phố Yên Bái 05 chốt, Lục Yên 11 chốt).

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile