Đi lễ chùa đầu năm: Yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt

Đi lễ chùa đầu năm đã và đang trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt, như hơi thở của cuộc sống, là thói quen, nét đẹp của nền văn hóa Việt.
Quang Chương
Phiên bản di động