Đi lễ chùa đầu năm: Yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt

Đi lễ chùa đầu năm đã và đang trở thành yếu tố tâm linh gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của người Việt, như hơi thở của cuộc sống, là thói quen, nét đẹp của nền văn hóa Việt.
Đầu năm đi lễ đền, chùa Xứ Lạng Lắng đọng người dân Thủ đô đi lễ chùa đầu năm mới Bạch tật lê chữa nhức đầu, mắt đỏ

Quang Chương
Xem phiên bản mobile