Đến năm 2030, Hải Dương dự kiến xây mới hơn 1 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội

Đến năm 2030, Hải Dương dự kiến xây mới 335.118 m2 sàn nhà ở tái định cư; 1,06 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; 295.163 m2 sàn nhà ở cho người có thu nhập thấp và 766.143 m2 sàn nhà ở cho công nhân.
Tỉnh đoàn Hải Dương kêu gọi ủng hộ chương trình “Đông ấm vùng cao” và "Xuân tình nguyện" năm 2021 TP Hải Dương khởi công nhiều công trình trọng điểm, động lực Hải Dương: Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp cuối năm

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045, khu vực đô thị sẽ cải tạo chỉnh trang nhà ở tại phố cũ để tạo sự đồng nhất về kiến trúc công trình.

Cụ thể, khu vực này kết hợp giữa xây mới và cải tạo nhà ở tại khu chung cư, tập thể cũ, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng nhà ở; cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có.

Nhà ở đô thị sẽ hạn chế phát triển nhà cao tầng và tập trung dân cư trong khu phố cũ làm phá vỡ không gian cảnh quan chung, gây quá tải cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt danh mục 13 dự án đô thị động lực cấp vùng năm 2021
Ảnh minh họa.

Tại các khu dân cư mới sẽ phát triển các khu đô thị mới, xây dựng mới các khu nhà ở cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng hiện đại. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ, đặc biệt là các hệ thống ngầm dưới đất; cần tính toán định hướng phát triển lâu dài, như tạo không gian mở và khoảng lùi phù hợp.

Đối với khu vực nông thôn sẽ quy hoạch phát triển nhà ở gắn với làng nghề truyền thống theo hướng giữ gìn và bảo tồn nghề truyền thống kết hợp phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch.

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021 và Kế hoạch phát triển nhà ở (đợt 1) năm 2021, hạn mức đất ở tối đa được phép phát triển là 516,23 ha và diện tích đất ở được phê duyệt là 257,86 ha với 150 dự án.

Các dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở (đợt 1) năm 2021 được UBND cấp huyện thực hiện việc rà soát phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, nguồn gốc đất...; đề xuất hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án đủ điều kiện triển khai, trong đó có 28 dự án đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất sẽ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 12 làm cơ sở thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư trong quý I/2022.

Đến năm 2030, Hải Dương dự kiến xây mới hơn 1 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2030, về diện tích nhà ở, phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 35,5 m2 sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 99,4 triệu m2. Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 44,7 triệu m2. Xây dựng mới 251.095 m2 sàn nhà ở dạng chung cư.

Hải Dương đặt mục tiêu xây dựng mới 335.118 m2 sàn nhà ở tái định cư; 1,06 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; 295.163 m2 sàn nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị (TP Hải Dương và TP Chí Linh); 766.143 m2 sàn nhà ở cho công nhân.

Về chất lượng nhà ở, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, nhà ở bán kiên cố đạt 1%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố.

Mục tiêu đến năm 2045 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 37 m2 sàn/người, phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 100% và phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội.

Hoàng Duy
Xem phiên bản mobile