Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu GRDP đầu người đạt từ 8.300 - 8.500 USD

Đó là một trong những mục tiêu được nêu ra tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII tại phiên khai mạc sáng nay (12/10).
Khơi dậy lòng tự hào, giáo dục thế hệ trẻ nêu cao lòng tự trọng, tự tin, trách nhiệm với Hà Nội * Hà Nội thực hiện tốt chương trình phát triển đồng bộ hạ tầng Thiếu niên lái "xe điên" gây tai nạn liên hoàn ở Sơn Tây

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/ 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

Cụ thể, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực; Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 7,39%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng; Nông nghiệp giảm còn 2,09%...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có chuyển biến tích cực. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, một số công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành và khởi công. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. Đến cuối năm 2020, có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,1%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra, dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; Triển khai và xây dựng được 15 xã Nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 1,36 lần so với năm 2016.

Bên cạnh đó, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70,2%, tăng cao so với năm 2015 (53,14%), góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1%.

Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Đáng chút ý, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Năm 2019, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc lên vị trí thứ 9; chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) xếp thứ 2 (tăng 7 bậc so với 2015).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, dân chủ Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ, thành phố đã thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 Đảng bộ còn 50 Đảng bộ; Sắp xếp giảm: 5 đơn vị hành chính cấp xã, 79/119 ban chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, 21/26 ban quản lý dự án và 121/401 đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai Đề án 06-ĐA/TU, Đề án 21-ĐA/TU, rà soát, sắp xếp giảm 2.708 thôn, tổ dân phố (tỷ lệ 34,0%), giảm 8.900 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau sắp xếp giữ được ổn định tình hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Báo cáo chính trị chỉ rõ 7 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông vẫn còn hạn chế; Xử lý ô nhiễm môi trường không khí, kiểm soát và xử lý nước thải chưa đạt kế hoạch…

Công tác bảo tồn, khai thác, phát huy vai trò của văn hóa chưa tương xứng với các tiềm năng, thế mạnh, vị thế Thủ đô. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển.

Công tác nắm bắt, dự báo tình hình và giải quyết khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn, xử lý một số vụ việc phát sinh còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chưa cao; cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo…

3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; Hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 7,5-8,0%; GRDP bình quân/người: 8.300 - 8.500 USD. Thành phố không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP; Hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới…

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố tiếp tục xác định 3 khâu đột phá. Đó là: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, thành phố phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ; Đề cao ý thức trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Thành phố cũng xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025, gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới cấp thành phố, triển khai mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố xác định phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế; Chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo; Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng chiến lược trọng dụng nhân tài; Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh.

Hà Nội tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị...

PV
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile