Đến hết tháng 6/2021, Bắc Giang sẽ cấp 805.200 thẻ căn cước công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công an để phấn đấu hết tháng 6 sẽ hoàn thành cấp 805.200 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến 2030: Lấy công nghiệp làm động lực phát triển chínhTỉnh đoàn Bắc Giang vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, đến ngày 1/7, tỉnh Bắc Giang phải hoàn thành cấp 805.200 thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Để hoàn thành kế hoạch, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tìm hiểu lợi ích của việc thực hiện cấp CCCD và hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng lực lượng Công an trong quá trình triển khai 2 dự án.

Đến hết tháng 6/2021, Bắc Giang sẽ cấp 805.200 thẻ căn cước công dân
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công an để phấn đấu hết tháng 6 sẽ hoàn thành cấp 805.200 thẻ CCCD. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các cơ quan báo, đài tỉnh và các đơn vị khác tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu về lợi ích của việc thực hiện cấp CCCD và hỗ trợ cơ quan Công an trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính cấp bách của “chiến dịch” để thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và linh hoạt điều chỉnh các biện pháp để đạt mục tiêu đề ra; bố trí đủ nhân lực có chất lượng, đào tạo, tập huấn thuần thục các quy trình, kỹ năng thực hiện; có phương án tận dụng tối đa máy móc, thiết bị được trang cấp bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile