Đến 15/5, ngân sách Nhà nước chi vượt thu 7,8 nghìn tỷ đồng

Sau 5 tháng đầu năm 2020, ngân sách Nhà nước chi vượt thu khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng.
Ngân sách Nhà nước bị 'bào mòn' vì dịch Covid-19 Ngân sách tăng chi cho phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 5/2020 chỉ đạt mức xấp xỉ 15 ngày đầu tháng trước.

den 155 ngan sach nha nuoc chi vuot thu 78 nghin ty dong
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, phòng chống dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2020 ước tính đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 439,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8%; thu từ dầu thô 18,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 79,5 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9%; thu tiền sử dụng đất 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2020 ước tính đạt 537,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 385 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4%; chi đầu tư phát triển 103,8 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%; chi trả nợ lãi 45,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6%.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile