Đề xuất sáp nhập: 10 tỉnh dân số ít, diện tích nhỏ nhất

Một số tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất sẽ được lựa chọn sắp xếp, sáp nhập trong thời gian tới.
Vượt qua khó khăn của dịch bệnh, Hà Nội nỗ lực hoàn thành kế hoạch chiến dịch dân số Doanh nghiệp tìm được hướng đi phù hợp, dệt may dần sôi động trở lại 25% dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh thính giác năm 2050
Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính. Theo dự thảo, đơn vị hành chính cấp tỉnh được phân làm hai loại, với hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
Đề xuất sáp nhập: 10 tỉnh dân số ít, diện tích nhỏ nhất
Bộ Nội vụ cho biết, trong 5 năm (2016 - 2021) thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, bước đầu giảm được 8 cấp huyện (từ 713 đơn vị xuống còn 705 đơn vị), giảm 563 cấp xã so với năm 2016 (từ 11.162 đơn vị xuống còn 10.599 đơn vị). Chủ trương này phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa ở các địa phương.
Phạm Mạnh
Phiên bản di động