Đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XII còn 4 năm

Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI, Ban thường vụ Trung ương Đoàn đề xuất rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XII.
Đại hội Chi đoàn báo Tuổi trẻ Thủ đô nhiệm kỳ 2019 – 2022

Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Công tác Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và công tác nhân sự.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm 2022, với yêu cầu cần cập nhật những tinh thần chỉ đạo mới nhất trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như đại hội Đảng các cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI

Đây là việc hết sức quan trọng khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu, tầm nhìn đưa đất nước phát triển năm 2030 và 2045. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng vừa kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, 80 năm thành lập Đội, vì vậy, nhiều bài học kinh nghiệm quý gia sau 90 năm hình thành, phát triển và trưởng thành trưởng thành cũng cần cập nhật vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển động xã hội nói chung, thanh niên nói riêng diễn ra rất nhanh chóng, điều đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ về phương thức tổ chức, cách thức tiếp cận các đối tượng thanh thiếu nhi ngày càng cao hơn.

Sự đổi mới đầu tiên phải thể hiện ở công tác tổ chức, tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đại hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số xuyên suốt quá trình tổ chức, từ việc thảo luận, trao đổi, kết nối, diễn đàn với hình thức hiện đại, cởi mở hơn.

Ngoài ra, công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội được triển khai đồng bộ, rộng rãi để làm sao tạo sự chuyển động, phong trào cũng như nâng cao nhận thức cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên toàn quốc.

Từ đó, thu hút dư luận xã hội, các tầng lớp tri thức, bạn trẻ góp ý, hiến kế vào Văn kiện để làm sao cuộc sống đi vào Nghị quyết trước. Nếu Nghị quyết không đưa được tinh thần mong muốn, khát vọng của thanh niên thì Nghị quyết rất khó đi vào cuộc sống”, anh Tuấn phát biểu.

Đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XII còn 4 năm
Nhiều đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội

Rút ngắn nhiệm kỳ để để đồng bộ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn trình bày tờ trình về Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Theo đó, Ban thường vụ Trung ương Đoàn đề xuất rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XII từ 5 năm xuống còn 4 năm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, lý do điều chỉnh nhiệm kỳ là dựa vào tình hình thực tế hiện nay, Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức sau Đại hội Đảng các cấp là 2 năm (nhiệm kỳ Đại hội Đảng là 2020 - 2025, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn là 2022 - 2027). Như vậy, sẽ phát sinh nhiều bất cập, khó khăn và không đồng bộ trong việc xây dựng, cụ thể hóa trương hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Mặt khác, công tác cán bộ Đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn, đồng thời tạo nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ đoàn và quản lý đội ngũ cán bộ đoàn, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ đoàn.

Cấp uỷ Đảng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ Đoàn và quản lý cán bộ Đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; cùng với tập thể lãnh đạo chủ trì, phối hợp với ban thường vụ đoàn cấp trên trong việc bố trí, sử dụng, điều động cán bộ đoàn cùng cấp.

Do đó, việc Đại hội Đoàn các cấp tổ chức sau đại hội Đảng các cấp 2 năm sẽ có nhiều bất cập trong xây dựng, phát triển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ Đoàn và bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị.

Về chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đề án Đại hội đề xuất, còn 2 ngày (giảm 1,5 ngày so với kỳ đại hội trước).

Tại phần thảo. luận, đa số các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội còn 4 năm và rút ngắn thời gian tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile