Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, trong năm 2023, hàng loạt các loại thuế như thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất sẽ được đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế.
Nhóm ngân hàng áp đảo trong top doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Các "ông lớn" Facebook, Google, TikTok đã nộp bao nhiêu tiền thuế tại Việt Nam? Ngành thuế cấm 2 doanh nghiệp ở Hưng Yên sử dụng hóa đơn vì nợ tiền thuế gần 20 tỷ đồng

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế thêm 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý I/2023, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý II/2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 1 đến tháng 6/2023 và quý I, quý II năm 2023 là khoảng 64.000 - 65.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2023.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800 - 43.600 tỷ đồng.

Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế
Ảnh minh họa

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023.

Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách của năm 2023 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 30/11/2023.

Trước đó, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất chính sách miễn giảm thuế lớn nhất trong lịch sử. Gần đây nhất, Chính phủ phê duyệt đề xuất của Bộ Tài chính về giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng của COVID-19.

Tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế trong năm 2022 là khoảng 233.500 tỷ đồng. Các hoạt động này nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Hưng Khánh
Phiên bản di động