Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; Phân công, phân nhiệm rõ với các tập thể, cá nhân; Sâu sát chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc từ cơ sở.
Hà Nội: Trên 69 tỷ đồng Quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" Đồng bằng sông Hồng cần phát huy vai trò là vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước Đánh giá về vai trò của di sản văn hóa trong Thành phố Sáng tạo Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo HĐND, UBND huyện Thanh Trì năm 2022, diễn ra chiều nay (14/12).

Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần cùng với Thủ đô Hà Nội hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Trung ương giao.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng đã bám sát chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng…, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, hội nghị là dịp quan trọng để tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ tự nhìn nhận, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các mặt công tác của huyện trong năm 2022. Qua đó, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh trì và mỗi cá nhân cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tập trung chỉ đạo khắc phục hiệu quả những hạn chế đã được chỉ ra và có giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; Phân công, phân nhiệm rõ với các tập thể, cá nhân; Sâu sát chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc từ cơ sở.

Cùng với việc tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy, huyện cần tập trung rà soát, kịp thời phát hiện, củng cố những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; Phát hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự …

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế và các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 của huyện, đặc biệt là hoàn thành phê duyệt đề án huyện phát triển thành quận.

Trong đó, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác tốt nguồn thu cho ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm công tác rà soát, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã nhằm tiếp tục nâng cao kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính…, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ được thành phố giao.

Đề cao vai trò người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương báo cáo tại hội nghị

Thu ngân sách đạt 103,3% dự toán

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cho thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, TP; Nỗ lực hoàn thành các kế hoạch, đề án, chuyên đề, cụ thể hóa các chương trình công tác của Thành ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và chủ đề công tác năm 2022 của TP, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả từ huyện tới cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, huyện Thanh Trì đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14.563 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện năm 2022 là 2.167 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán thành phố giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều cố gắng, ước cả năm là 1.108,3 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn sau bổ sung.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, triển khai và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ huyện đã kết nạp 214 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 2 cuộc giám sát, 2 cuộc kiểm tra chuyên đề (đạt 125% kế hoạch); Xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên theo quy định...

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, như: Số thu tiền sử dụng đất không hoàn thành dự toán; Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; Kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số xã còn hạn chế; Việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có việc còn chưa kịp thời…

Tú Linh
Phiên bản di động