Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội nhận định, 24/27 chỉ tiêu có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức, song, hiện còn 3 chỉ tiêu cần quan tâm chỉ đạo, tính toán để đạt đúng kế hoạch gồm: Chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân; Chỉ tiêu số bác sĩ/vạn dân; Chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường”.
Huyện Thạch Thất: Huy động sự vào cuộc của Nhân dân trong thực hiện Chương trình 08-Ctr/TU Nhân dân phải đo đếm được và hưởng thụ các sản phẩm cụ thể từ Chương trình 08 - CTr/TU Tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính Tăng cường cải cách hành chính trong sinh hoạt Đảng

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 08-CTr/TU) giao ban quý III/2022, đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU
Quang cảnh hội nghị

Những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng.

Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 168.443/160.000 lao động, đạt 105,2% kế hoạch năm (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021). Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức 189 phiên giao dịch việc làm với 4.944 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, kết quả có 12.832 lao động được tuyển dụng.

Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 92,1% dân số (kế hoạch Chương trình 08-CTr/TU năm 2022 là 92,5%). Số người tham gia Bảo hiểm y tế tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, TP cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo với tổng mức đầu tư trên 49 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU đã thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 8 quận, huyện: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Quốc Oai, Đông Anh.

Thông qua công tác kiểm tra, Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo của các quận, huyện trong triển khai thực hiện Chương trình; Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chuyên ngành và thường xuyên đôn đốc, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 08-CTr/TU, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 08-Ctr/TU
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nhiều thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, 24/27 chỉ tiêu có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Song, hiện còn 3 chỉ tiêu cần quan tâm chỉ đạo, tính toán để đạt đúng kế hoạch gồm: Chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân; Chỉ tiêu số bác sĩ/vạn dân; Chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tham gia chương trình sữa học đường”.

Để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân; Tiếp tục tổ chức một số cuộc kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy tại một số địa phương theo kế hoạch.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên ngành, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU; Đồng thời, tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo thời gian tới tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Chương trình để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong đó, cần lưu ý gắn việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, địa phương và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo; Đẩy nhanh tiến độ, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình năm 2022.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động