Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn qua Mai Sơn – Quốc lộ 45 trên địa bàn.
Hủy thầu dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông qua tỉnh Thanh Hóa.

Theo Báo cáo Sở Giao thông Vận tải, Dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45 qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 49,018 km. Tổng số bị ảnh hưởng là 5.494 hộ; tổng số diện tích đất bị ảnh hưởng là 405,53 ha. Kết quả thực hiện đến nay, về đất nông nghiệp đã hoàn thành 100%, đất ở và đất khác đã hoàn thành 93,4%, còn lại 86 hộ chưa hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thanh Hóa
Ảnh minh họa

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long, lãnh đạo các huyện có tuyến đường đi qua đã báo cáo tiến độ từng đoạn qua từng huyện, các vướng mắc chưa xử lý xong. Cụ thể, huyện Hà Trung còn 52 huyện chưa nhận tiền và 01 tổ chức là Công ty Hoàng Hải chưa phê duyệt. Huyện Yên Định còn 23 hộ chưa nhận tiền. Huyện Thiệu Hóa còn 02 hộ chưa nhận tiền. Huyện Đông Sơn còn 04 hộ chưa nhận tiền. Huyện Triệu Sơn còn 04 hộ chưa phê duyệt.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cho biết công tác GPMB đoạn qua huyện vướng có một số nguyên nhân: do đơn giá; đất lâm trường chuyển đổi; có một số hộ bị sai sót trong việc cấp giấy quyền sử dụng đất, hiện huyện đang xử lý và sẽ sớm hoàn thành.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nông Cống cho biết, công tác GPMB trên địa bàn huyện còn vướng mắc do hồ sơ thiết kế thi công của 2 công trình bị thất lạc, hiện huyện không có cơ sở để đền bù GPMB.

Ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý xử lý từng vướng mắc của địa phương. Cụ thể, đối với huyện Nông Cống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất 31/12/2020 phải hoàn thành bàn giao GPMB; đối với 02 hộ ảnh hưởng bởi nút giao, đề nghị Ban QLDA Thăng Long kiểm tra, có ý kiến; đối với vướng mắc bị thất lạc hồ sơ, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với một số sở, ngành, địa phương bàn, thảo luận, tham mưu để thống nhất phương án xử lý.

Đối với huyện Triệu Sơn, còn 4 hộ, yêu cầu chậm nhất 31/12/2020 phải hoàn thành.

Về công tác GPMB trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, đề nghị Ban QLDA Thăng Long làm việc với huyện để thống nhất thời gian bàn giao thi công. Đối với các công trình thi công, phải thống nhất để ký biên bản, trong đó có cam kết thực hiện.

Đối với các vướng mắc của huyện Yên Định, đề nghị Ban QLDA Thăng Long làm việc với huyện thống nhất thời gian bàn giao, thi công; về đề nghị hỗ trợ trên đất mà không phải đất sản xuất nông nghiệp, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có ý kiến trả lời huyện.

Về các vướng mắc của huyện Hà Trung, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Hà Trung, Ban QLDA Thăng Long và các đơn vị thi công đi kiểm tra để xác định phạm vi dự án đủ điều kiện thi công; đối với phạm vi không đủ điều kiện thi công thì xác định những phạm vi thuộc trách nhiệm của huyện cần tập trung giải quyết đặc biệt là những điểm nút.

Về xử lý cống chui ảnh hưởng tới dự án, đề nghị Ban QLDA tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông; về các tuyến đường gom, đề nghị Ban báo cáo Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ một phần đảm bảo tuyến đường lưu thông.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile