Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU về tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Trang bị kiến thức, kỹ năng văn hóa giao thông cho sinh viên Khối các cơ quan Trung ương Tổ chức chương trình “Em vẽ về văn hóa giao thông” dành cho các em học sinh Tăng cường xử phạt thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy

Theo đó, cùng với tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và TP Hà Nội về an toàn giao thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về giao thông của TP; Trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong Nhân dân.

Các đơn vị tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP, đội ngũ lái xe ô tô kinh doanh vận tải; Đặc biệt là thanh, thiếu niên, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, về quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”, “thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”...

Cùng với đó, các đơn vị tuyên truyền tiếp tục kiềm chế, giảm 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2023 (trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương) liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; Kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động của “xe dù ”, “bến cóc”, chợ tạm, chợ cóc họp trên hè, đường phố, mở đường ngang trái phép phát sinh trên địa bàn quản lý theo quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu tuyên truyền các chuẩn mực thái độ, hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong quản lý trật tự đô thị và khi tham gia giao thông; Các mô hình làm điểm, qua đó chia sẻ phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động tuyên truyền khoa học, phù hợp với từng đối tượng phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật giao thông; Đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tú Linh
Phiên bản di động