Đẩy mạnh công tác dự báo tình hình ở những nơi triển khai các dự án trọng điểm, dân sinh

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy phải bám sát tình hình thực tiễn, sâu sát thực tế cơ sở; Đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, nhất là những nơi triển khai thực hiện các dự án như đườn Vành đai 4, triển khai quy hoạch sông Hồng, các dự án liên quan đến môi trường, rác thải, nghĩa trang...
Thông qua hoạt động chất vấn, nhiều dự án trọng điểm đã có chuyển biến về tiến độ Vận động người dân thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình trọng điểm

Đó là một trong những chỉ đạo được đưa ra tại Thông báo số 934-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ ngày 4/7/2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố” và 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, diễn ra mới đây.

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Thành ủy đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Việc thực hiện hai nội dung trên cũng góp phần củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh, bức xúc; Trên cơ sở đó tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng, hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu kiện đông người;

Tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là đối với các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện; Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, Hà Nội cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở những nơi kinh tế phát triển, có tốc độ đô thị hóa nhanh...

Từ những vấn đề nêu trên, thành phố xác định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy nhưng cần thường xuyên cập nhật, bổ sung những quan điểm chỉ đạo, những quy định mới của Trung ương và thành phố đối với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để toàn diện, phù hợp với thực tiễn và tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy phải bám sát tình hình thực tiễn, sâu sát thực tế cơ sở, các giải pháp đưa ra để thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU phải đồng bộ, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Quan tâm nâng cao đời sống, ý thức thực thi pháp luật của người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, hạn chế mức thấp nhất vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Các cấp uỷ Tutăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và công tác truyền thông, chủ động trong việc cung cấp thông tin, công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, qua đó, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng bản chất các sự việc về các vấn đề nóng, phức tạp xảy ra trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong xã hội;

Đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, nhất là những nơi triển khai thực hiện các dự án như Đường vành đai 4, triển khai quy hoạch sông Hồng, các dự án liên quan đến môi trường, rác thải, nghĩa trang... sẽ diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, nhận diện sớm các biểu hiện yếu kém, những vấn đề cần quan tâm củng cố ở từng tổ chức cơ sở đảng; Coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; Chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm một cách thực chất; Nâng cao trách nhiệm toàn diện của cấp ủy viên, Ban Thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn;

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thành phố đến cấp quận, huyện để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, hỗ trợ công tác xử lý đơn, thư và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo được đồng bộ, kịp thời.

Tú Linh
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile