Đầu năm Thanh Hóa xử lý hàng trăm xe quá tải

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra và xử lý 407 trường hợp vi phạm quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng...
Xe quá tải bùng phát trở lại, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn

Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng của Công an, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng xe. Chỉ tính riêng từ ngày 15/1 đến ngày 14/2 đã xử lý 407 trường hợp vi phạm quá tải trọng. Chính vì vậy, tình trạng vi phạm về tải trọng có chuyển biến tích cực.

Mặc dù lực lượng chức năng đã ra sức tăng cường, thế nhưng tình trạng xe quá tải vẫn hoạt động bùng phát trên một số tuyến đường; Đồng thời công tác báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị chưa tuân thủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

3209-444444
Xe quá tải bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên; đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng, thay đổi kích thước thành thùng, không để tái diễn tình trạng xe quá tải hoạt động trên địa bàn tỉnh; Đồng thời chấn chỉnh công tác báo cáo kết quả thực hiện theo đúng yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục duy trì và sử dụng linh hoạt trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động (không bố trí tại một vị trí cố định); Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng, bến thủy nội địa, nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng... và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm; Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Cục Quản lý đường bộ II để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng xe.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, sử dụng có hiệu quả cân xách tay để xử lý phương tiện quá tải trọng trên các tuyến đường huyện, xã; Báo cáo Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để phối hợp xử lý đối với những trường hợp vi phạm cố tình chống đối.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, báo cáo về UBND tỉnh và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, theo dõi và có chỉ đạo kịp thời.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile