Dấu ấn sức trẻ quận Hai Bà Trưng trong tiến trình chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ thực hiện các nội dung trong Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã đóng góp nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn người trẻ.
Có gì tại lễ hội đền Hai Bà Trưng năm nay? Khai hội đền thờ Hai Bà Trưng vào mùng 6 Tết Âm lịch Quận đoàn Hai Bà Trưng trao 40 suất học bổng tới học sinh khó khăn

Để đẩy nhanh quá trình thực hiện Đề án 06, Đoàn Thanh niên Công an quận xung kích ra quân hướng dẫn cách kiểm tra, ghi các trường thông tin trên túi hồ sơ để đưa vào lưu trữ. Hàng chục nghìn hồ sơ đã được kiểm tra, điền đầy đủ thông tin, đảm bảo đúng quy định lưu trữ.

Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an quận đã nhiều đợt ra quân mở các điểm cấp căn cước công dân lưu động nhằm đẳm bảo hoàn thành cách chỉ tiêu và phục vụ người dân tốt nhất.

Công an quận Hai Bà Trưng cấp căn cước công dân cho người dân
Công an quận Hai Bà Trưng cấp căn cước công dân cho người dân

100% Đoàn Thanh niên các trường thuộc khối THPT phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an quận tổ chức các buổi truyền thông hướng dẫn kích hoạt mã định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các phường thành lập tổ xung kích hỗ trợ lực lượng công an trong việc kiểm tra, ghi ghép thông tin trên các hồ sơ cấp căn cước công dân, phục vụ các nội dung trong Đề án 06 của Chính phủ.

Dấu ấn sức trẻ quận Hai Bà Trưng trong tiến trình chuyển đổi số
Dấu ấn sức trẻ quận Hai Bà Trưng trong tiến trình chuyển đổi số
Công an quận Hai Bà Tưng tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt mã định danh điện tử

Theo Phó Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Ngân, Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Vì vậy, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn quận tích cực tham gia và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần vào thành công của đề án cũng như công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Có gì tại lễ hội đền Hai Bà Trưng năm nay? Có gì tại lễ hội đền Hai Bà Trưng năm nay?
Khai hội đền thờ Hai Bà Trưng vào mùng 6 Tết Âm lịch Khai hội đền thờ Hai Bà Trưng vào mùng 6 Tết Âm lịch
Quận đoàn Hai Bà Trưng trao 40 suất học bổng tới học sinh khó khăn Quận đoàn Hai Bà Trưng trao 40 suất học bổng tới học sinh khó khăn
Nguyễn Dũng
Phiên bản di động