Đặt rập bắt chuột đồng trên vuông tôm

Anh Nguyễn Văn Sang (37 tuổi) huyện Cái Nước dùng rập lồng làm bằng dây kẽm để bẫy chuột đồng, mỗi đêm bắt gần 50 con.
Xem phiên bản mobile