Đáp án tham khảo môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 - Tất cả các mã đề

Bài thi môn Vật lý có 40 câu hỏi trắc nghiệm làm trong 50 phút. Dưới đây là đáp án tham khảo các mã đề. 
Đáp án tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia 2019 tất cả mã đề Bài giải đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019

Mã đề 222

Bài giải do thầy Phạm Văn Tùng, thầy Nguyễn Mạnh Tú, thầy Bùi Xuân Dương và các cộng sự thực hiện.

dap an tham khao mon vat ly thpt quoc gia 2019 tat ca cac ma de
 

Mã đề 223

Bài giải do giáo viên HOCMAI thực hiện

dap an tham khao mon vat ly thpt quoc gia 2019 tat ca cac ma de
Đáp án tham khảo môn Vật lý THPT Quốc gia 2019 - Tất cả các mã đề

(Tiếp tục cập nhật)

Huyền My
Xem phiên bản mobile