Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất. Hội nghị đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại tướng Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX sẽ bầu 48 đồng chí vào BCH
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX.

Theo kết quả công bố, 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1, Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX.

2, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX, Chủ tich UBND tỉnh Bắc Ninh.

3, Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

4, Đào Sỹ Tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XIX.

5, Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

6, Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX.

7, Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

8, Nguyễn Công Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX.

9, Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

10, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

11, Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

12, Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

13, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

14, Ngô Văn Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

15, Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy Lương Tài.

Bà Đào Hồng Lan được 100% Ủy viên Ban chấp hành tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là bà Nguyễn Hương Giang và ông Nguyễn Quốc Chung.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 9 thành viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX là ông Hà Sĩ Tiếp.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile