Đảng ủy PV GAS triển khai theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"

Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt chuyên đề hành động của Petrovietnam “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả".
PV GAS tăng cường ứng phó Covid-19, bảo vệ chuỗi hoạt động khí và người lao động PV GAS LPG quyết tâm vượt lên khó khăn và dịch bệnh KVT khai giảng khoá đào tạo nhân sự "Dự án Kho chứa LNG 1 MMTPA Thị Vải" DVK gửi tặng 250 phần quà hỗ trợ đồng bào chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tổng công ty triển khai thực hiện tốt chuyên đề hành động, phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị và quy định phòng chống dịch Covid-19.

Nằm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) và Chương trình triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đang trở thành phương châm hành động nhất quán trong toàn Tập đoàn; Là nội dung quan trọng trong thực hiện tái tạo văn hoá Petrovietnam nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong toàn Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Đảng bộ PV GAS luôn nêu cao Văn hóa Doanh nghiệp, thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng
Đảng bộ PV GAS luôn nêu cao văn hóa doanh nghiệp, thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng

Đối với PV GAS, Đảng ủy Tổng công ty cũng xác định, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” là một nội dung quan trọng thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam, gắn với việc triển khai thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp PV GAS” với những giá trị cốt lõi “Hợp tác - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - An toàn - Đổi mới”.

Đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng trong toàn Đảng bộ sẽ góp phần xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hoá Doanh nghiệp PV GAS thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức đảng, hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với doanh nghiệp.

Cán bộ, đảng viên và NLĐ PV GAS đoàn kết, đồng  lòng thực hiện nhiều Chương trình hỗ trợ Phòng chống dịch Covid - 19
Cán bộ, đảng viên và người lao động PV GAS đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Với ý nghĩa đó, Đảng ủy PV GAS yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn Tổng công ty nghiên cứu, quán triệt nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty về triển khai thực hiện nội dung phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tổ chức bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị và quy định phòng chống dịch Covid-19; Hướng dẫn để 100% chi bộ, chi đoàn, chi hội trong đơn vị thực hiện sinh hoạt trực tuyến chuyên đề.

Trong đó, các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt trực tuyến chuyên đề. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) vận dụng để tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội phù hợp. Việc triển khai thực hiện sẽ được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, để thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tích cực khơi dậy và vun đắp truyền thống tự hào của “Những người đi tìm lửa”, qua đó xây dựng và phát triển văn hoá mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Giữ nhịp động sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm điều kiện an toàn bảo vệ sức khỏe NLĐ và cộng đồng
PV GAS giữ nhịp động sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm điều kiện an toàn bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng

Đề án tái tạo Văn hoá Petrovietnam là phương hướng hành động quan trọng, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cao như một nhiệm vụ hàng đầu cần hoàn thiện và triển khai trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Cùng với Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam cũng như các đơn vị của Tập đoàn đều chú trọng củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đồng lòng siết chặt đội ngũ, đảm bảo tinh thần Người lao động Dầu khí, đặc biệt là trong giai đoạn đầy khó khăn thử thách hiện nay, dưới những tác động vô cùng lớn từ đại dịch Covid-19.

Đảng bộ PV GAS quyết tâm cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ đã đề ra, phát triển PV GAS thành doanh nghiệp khí vững mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; Giữ vai trò chủ đạo trong ngành Công nghiệp Khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

Công đoàn PV GAS tặng gần 200 phần quà hỗ trợ cán bộ hưu trí phòng chống Covid-19 Công đoàn PV GAS tặng gần 200 phần quà hỗ trợ cán bộ hưu trí phòng chống Covid-19

Trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, Công đoàn PV GAS đã gửi tặng 181 phần quà gồm một ...

PV GAS ủng hộ 5 tỷ đồng cùng phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương PV GAS ủng hộ 5 tỷ đồng cùng phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương

Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đã trao 5 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương, chung ...

KĐN hỗ trợ người lao động khó khăn KĐN hỗ trợ người lao động khó khăn

Trước tình hình đại dịch Covid-19 phức tạp và gây ra nhiều tác hại, Công đoàn Phân xưởng Vận hành (PXVH) KĐN đã kịp thời ...

Công đoàn PV GAS tổ chức “Tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19” Công đoàn PV GAS tổ chức “Tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19”

Nhằm tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân, người lao động (CBCNV) trong toàn Tổng ...

Dấu ấn 20 năm công trình khí trọng điểm quốc gia Dấu ấn 20 năm công trình khí trọng điểm quốc gia

Tháng 8/2021, PV GAS/KVT kỷ niệm tròn 20 năm kể từ ngày đưa KCTV - dấu ấn chuỗi công nghiệp khí đầu tiên tại Việt ...

Hải Anh
Xem phiên bản mobile