Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải tiêu biểu, gương mẫu đi đầu

Sáng 4/8, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Khối các doanh nghiệp Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 Hợp nhất hai Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Khối Công nghiệp Hà Nội Chỉ đạo sâu sát, kịp thời các đơn vị còn vướng mắc trong công tác tổ chức đại hội

Sáng 4/8, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã vận dụng sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là việc xây dựng các chương trình, đề án để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá, 3 chương trình công tác, 9 đề án... với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

dang bo khoi cac co quan thanh pho phai tieu bieu guong mau di dau
Các đại biểu dự Đại hội

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch bệnh Covid-19, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Trong đó, nhận thức sâu sắc vai trò là các cơ quan trực tiếp tham mưu, phục vụ Thành uỷ trong công tác lãnh đạo toàn diện hoạt động của Đảng bộ TP, các chi, Đảng bộ các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Góp phần tích cực vào kết quả chung trên các lĩnh vực công tác của thành phố…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố cũng là đơn vị gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Mặc dù số lượng đầu mối tổ chức và cán bộ rất lớn song với cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, thận trọng, đúng quy định đã tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Qua sắp xếp, kiện toàn giảm 5/17 ban chỉ đạo của Thành ủy; 74/102 ban chỉ đạo, 21/26 ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố; Giảm 13 đầu mối phòng, ban và đơn vị sự nghiệp khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; Giảm 45 phòng chuyên môn, 121 đơn vị sự nghiệp với 26 trưởng phòng, 116 phó phòng, 177/308 trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, 7/23 trụ sở làm việc ở các sở, ban, ngành thuộc khối chính quyền...

dang bo khoi cac co quan thanh pho phai tieu bieu guong mau di dau
Đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Ngoài ra, việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác của cấp ủy; Sinh hoạt chi bộ đã được Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hướng dẫn cụ thể góp phần tạo chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng thực chất, hiệu quả, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội sẽ thực hiện 2 khâu đột phá; Cụ thể hóa bằng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Đảng bộ Khối sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Đặc biệt là thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính năng động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác cải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội có vị trí, vai trò rất quan trọng; 68 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối là hạt nhân lãnh đạo của các Ban Đảng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Sở, ban, ngành của thành phố.

dang bo khoi cac co quan thanh pho phai tieu bieu guong mau di dau
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và phân tích kỹ, đầy đủ và sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã được chỉ ra, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Người đứng đầu Đảng bộ TP yêu cầu, Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan TP, tham gia tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng trong Khối.

“Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ Khối các cơ quan TP phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu.

Muốn vậy, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối phải thực sự gương mẫu. Đối với tổ chức Đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; Đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ; Đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

dang bo khoi cac co quan thanh pho phai tieu bieu guong mau di dau
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Cùng với đó, Đảng ủy Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; Phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các Sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của thành phố; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số SIPAS, PAPI, cải thiện môi trường đầu tư.

Cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng cần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở; Thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở và nơi công cộng…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng lưu ý, Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile