Đảng bộ Hà Nội có nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo Bác

TTTĐ - Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện học tập và làm theo Bác; Được thể hiện rõ nét qua kết quả của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...
Đảng bộ Hà Nội quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối phát triển văn hóa của Đảng Nhân sự cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025: Chuyển biến tích cực về chất lượng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết như vậy tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, diễn ra sáng nay 23/12.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai tham luận tại hội nghị
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai tham luận tại hội nghị

Làm rõ thêm việc Đảng bộ thành phố Hà Nội triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương với nội dung “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết: Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chỉ thị; Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô.

Tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc thực hiện các giải pháp của thành phố đã góp phần quan trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Cùng với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, của hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông.

"Thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác”, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng bộ thành phố Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu. Điều này được thể hiện rõ nét qua kết quả của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết các vụ việc tồn đọng gây bức xúc trong Nhân dân; Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng Nông thôn mới, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa; Sáng tạo, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, hội viên, người dân có nhiều khó khăn.

Một trong những lực lượng tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ là đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo của Thủ đô đã hăng hái tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đã có hàng nghìn bài viết, ấn phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo gương Bác được các cơ quan truyền thông, các văn nghệ sĩ của Hà Nội sáng tác, phản ánh những kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô. Nhiều gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất, hoạt động thiện nguyện... tuy bình dị mà cao quý ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố được phản ánh một cách chân thực qua góc nhìn của người nghệ sĩ, của các nhà báo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, Hà Nội xác định cần làm tốt những nội dung trong Kết luận số 01-KL/TƯ; Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy (khóa XVII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động.

Cùng với đó, TP tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Tạo sức lan tỏa, tác động, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày của cán bộ, đảng viên từ những việc làm nhỏ, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile