Đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận được lợi ích từ hoạt động điều hành của thành phố

TTTĐ - Chia sẻ nhậm chức, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết: Mục tiêu quan trọng nhất mà thành phố hướng đến là đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của Chính quyền thành phố.
Đồng chí Chu Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và Phạm Quí Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa XVI, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tin tưởng, giao phó.

“Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, Thành ủy và TP, của các vị đại biểu HĐND TP cũng như cử tri và Nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; UBND TP, Chủ tịch UBND TP nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; Tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo...

“Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của Chính quyền thành phố. Đặc biệt, TP sẽ tập trung để tạo đột phá trong 3 lĩnh vực”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Cụ thể, TP sẽ ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô; Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, trọng tâm là đường vành đai 4; Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

TP tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Thành phố phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo và khởi nghiệp; Thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Hà Nội khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn Thủ đô; Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống; Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND TP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cùng với các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Phân công, phân nhiệm rõ ràng; Kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh; Chung tay xây dựng hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả vì mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại; Chấp hành và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND TP.

Đồng thời, UBND TP cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát và cộng đồng trách nhiệm của HĐND TP, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan Tư pháp, Ủy ban MTTQVN TP, các tổ chức chính trị - xã hội; Sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ; Sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí và của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND TP xác định nhiệm vụ trước mắt sẽ là tập trung cao nhất chỉ đạo, điều hành quyết liệt,kịp thời, linh hoạt,đồng bộ và hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung đôn đốc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công; Triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Triển khai 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP.

“UBND TP và cá nhân tôi luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP; Sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, sự ủng hộ quý báu của cử tri và nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Tiếp tục nhận nhiệm vụ trên chặng đường mới ngày hôm nay, với trách nhiệm cá nhân và thay mặt UBND thành phố, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết, chân thành mà Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP sẽ cùng quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là lời hứa mà chúng tôi cam kết sẽ thực hiện để xứng đáng với tình cảm và sự tín nhiệm, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, của các vị Đại biểu HĐND TP, của cử tri và Nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile