Đảm bảo lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đủ đức, đủ tài

TTTĐ - Dự kiến ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là bước cuối cùng trong quy trình 5 bước để đảm bảo lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chất lượng nhất.
Giới thiệu 5 nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, trình nhân sự để bầu mới Giới thiệu 3 nhân sự để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai
Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Theo thống kê của cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản cấp trên hướng dẫn.

Đặc biệt, mỗi bước trong công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, tiến độ về thời gian. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã bàn giao 72 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 188 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Trong số hồ sơ trên, tính đến ngày 2/4 có 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn xin rút và 11 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Trong tổng số 2.060 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 41 người có đơn xin rút. Trong tổng số 21.399 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 121 người có đơn xin rút.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, có tổng số 19.261 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú trên địa bàn thành phố; 4.789 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo kế hoạch.

Đến ngày 2/4, có tổng số 1.592 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã được tổ chức, đạt 33,24%.

Dự kiến, từ ngày 16 - 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng dự kiến tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử từ ngày 28/4 - 21/5/2021.

Theo thủ tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Danh sách phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư tối thiểu theo quy định của Luật.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và Nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị…

Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile