Đảm bảo huyện Mê Linh kết nối, tạo động lực phát triển chung trong quy hoạch Thủ đô

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị triển khai phương án thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị diễn ra chiều 28/11 tại huyện Mê Linh.
Mê Linh chi trả 3,2 tỷ đồng hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Quách Sỹ Dũng (Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Mê Linh) cho biết: Bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố, trong thời gian qua, huyện Mê Linh đã rất chủ động triển khai công tác lập Quy hoạch; đồng thời đã chủ động phối hợp với Sở, ngành của Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Thời gian vừa qua, huyện Mê Linh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các Sở, ngành thành phố và đơn vị tư vấn, đặc biệt là đã tổ chức Hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các Sở, ngành Thành phố; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, nhiều chuyên gia hàng đầu về công tác quy hoạch, các nhà tư vấn, các tập đoàn, doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm để lấy ý kiến tham gia về những quan điểm, định hướng lớn về quy hoạch Vùng huyện Mê Linh.

Theo đó, nhiều đơn vị tư vấn và các chuyên gia đã có những nghiên cứu sâu về hiện trạng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội huyện Mê Linh, đánh giá tiềm năng, lợi thế của huyện Mê Linh trong tổng thể Thủ đô Hà Nội và Vùng Thủ đô để đưa ra các giải pháp và tầm nhìn phát triển huyện Mê Linh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đồng thời, gợi ý nhiều giải pháp đề xuất về thúc đẩy phát triển Thành phố sáng tạo, phát triển không gian văn hóa Sông Hồng, các giải pháp, mô hình quy hoạch về giao thông gắn với phát triển cộng đồng…

Đảm bảo huyện Mê Linh kết nối, tạo động lực phát triển chung trong quy hoạch Thủ đô

Quy hoạch vùng huyện Mê Linh đảm bảo đảm bảo kết nối, tạo động lực phát triển chung trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Có ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội nhấn mạnh: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội có quy mô nghiên cứu, tính chất bao quát lớn, nội dung tích hợp bao gồm nhiều phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực và địa bàn. Việc lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là chiến lược phát triển Thủ đô. Vì vậy, trong thời gian qua, Thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo, đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nội dung, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng sự phát triển huyện Mê Linh gắn với sự phát triển của Thủ đô. Với quy hoạch huyện Mê Linh sẽ là một phần của Thành phố mới tương lai (Thành phố trong Thành phố). Cùng với đó, quy hoạch huyện Mê Linh theo hướng phát triển lên Quận sau năm 2025, theo kế hoạch 130/KH-UBND ngày 22/6/2020 được UBND Thành phố phê duyệt, tỷ lệ đô thị hóa được định hướng từ 70-75% là cơ hội để nghiên cứu, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của huyện Mê Linh trong mối liên hệ vùng, tạo động lực phát triển cho Huyện trong tương lai.

Tiếp thu những ý kiến gợi mở của các đồng chí lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đồng chí Hoàng Anh Tuấn khẳng định, hiện nay, Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã qua nhiều lần tham góp ý kiến của các Sở, ngành Thành phố, các chuyên gia…

Tới đây, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa tích hợp rõ nét hơn đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh và cập nhật, đề xuất trong nội dung Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang triển khai lập, đảm bảo tuân thủ, phù hợp với các đồ án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vũ Cường
Phiên bản di động