Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong tình hình mới…
Rộn ràng ngày lễ nhập ngũ Gần 4.000 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ
dam bao hoan thanh 100 chi tieu thanh nien nhap ngu
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2019, thành phố đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao; tỷ lệ công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 32,4%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn bộc lộ những thiếu sót cần rút kinh nghiệm.

Để hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên để nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ hiểu rõ và chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; Tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu giao quân; tuyển người nào chắc người đó.

Đồng thời, các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong tình hình mới…

Theo Chỉ thị, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phải nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 ở cả 3 cấp (thành phố, huyện, xã).

UBND các cấp xác định hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng để xem xét, phân loại, công nhận đơn vị văn hóa ở khu dân cư…

Tuổi trẻ Thủ đô
Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile