Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự

Ngày 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ dành cả ngày để thực hiện công tác nhân sự.
Quyết tâm xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại Ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trước đó, chiều 28/1, Đại hội đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Trong đó, cùng với các nhiệm vụ khác theo chương trình, Đại hội có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong những năm tới.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile