Đại hội XIII của Đảng tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ năm, tiếp tục tiến hành các quy trình nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Ngày làm việc thứ 5, Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Tuổi trẻ cả nước kỳ vọng Đại hội sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, thật sự có đức, có tài Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thực hiện công tác nhân sự
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Trước đó, ngày 28/1, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ngày 29/1, Đại hội đã dành cả ngày làm việc tại đoàn về công tác nhân sự. Các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch đã nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn Thư ký cũng đã xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội XIII.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile