Đại hội đồng cổ đông Eximbank lại bất thành

Đại hội đồng cổ đông lần 2 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) tiếp tục không thành công do không đủ điều kiện tiến hành.
SMBC hối thúc Eximbank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 lần 2 Eximbank thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sáng 29/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 được tổ chức sau một tháng khi đại hội lần 1 bất thành.

3057 0657 3944 0039 1911 02 kood
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

Mặc dù vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 tiếp tục bất thành do không đủ điều kiện tiến hành khi số cổ đông tham dự là 142 cổ đông, đại diện cho 523.311.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiếp tục được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank.

Năm 2020, Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019; tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176.000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6%; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Về nhân sự, thời gian qua, Eximbank liên tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao do mâu thuẫn, bất đồng giữa các nhóm cổ đông của ngân hàng.

Ngày 25/6 vừa qua, Hội đồng quản trị ngân hàng đã tổ chức phiên họp và chấp thuận để ông Cao Xuân Ninh đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch theo nguyện vọng cá nhân.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Yasuhiro Saitoh – người từng là đại diện cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm 15% vốn tại Eximbank được bổ nhiệm thay ông Ninh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile